Các loại kích thước thanh gỗ thông pallet phổ biến

Các loại kích thước thanh gỗ thông pallet phổ biến
Từ một chiếc pallet nguyên kiện, khi tháo rỡ, người ta có thể tận dụng được các sản phẩm như thanh gỗ, cục gù, đố khuyết, đố thẳng… Nhưng sản phẩm được bán nhiều trên thị trường vẫn là những thanh pallet vuôn vắn.
Kiện hàng cũng có nhiều loại với nhiều kích thước khác nhau, vì vậy thanh pallet cũng có nhiều kích thước khác nhau như:
– 900 x 17 x 80 mm
– 1000 x 17 x 80 mm
– 1100 x 17 x 80 mm
– 1200 x 17 x 80 mm
– 900 x 17 x 100 mm
– 1000 x 17 x 100 mm
– 1100 x 17 x 100 mm
– 1200 x 17 x 100 mm
– 1300 x 17 x 100 mm
– 1000 x 20 x 120 mm
– 1200 x 20 x 120 mm
– 1700 x 20 x 100 mm
– 2200 x 17 x 100 mm
Mặc dù có nhiều loại kích thước thanh pallet khác nhau, nhưng không phải địa chỉ bán thanh gỗ thông pallet nào cũng có đầy đủ các loại kích thước trên.