Pallet nhựa Nhật PL-06

Pallet nhựa Nhật PL-06

Model: PL-06

Kích thước: 1100x1100x125 mm

Trọng lượng siêu nhẹ : 8 – 8.5 kg

Trọng tải động:  1000 kg

Trọng tải tĩnh: 3000 kg

Sử dụng 1 mặt, 4 hướng nâng

Lưu trữ với trọng lượng nhẹ và sử dụng cho việc vận chuyển một chiều

Pallet nhựa một mặt của Nhật sản xuất