Tag Archives: chủ doanh nghiệp

Bộ bàn ghế tiền tỷ của đại gia Sài thành

Bộ bàn ghế tiền tỷ của đại gia Sài thành

Ông Ngọc Châu, chủ doanh nghiệp chế biến gỗ cho hay, thời gian để hoàn thành bộ bàn ghế độc này lên tới 2 năm. Trong suốt khoảng thời gian đó, 20 thợ lành nghề làm việc liên tục, dưới