Tag Archives: khí thải

Sắp có phòng thử nghiệm đồ gỗ và khí thải tại TPHCM

Sắp có phòng thử nghiệm đồ gỗ và khí thải tại TPHCM

Phòng thử nghiệm này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà sản xuất trong nước, giúp họ dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ thử nghiệm chuyên môn và cho phép họ nâng cao năng lực cạnh